aktualnosci

cze 21
DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO

​Szanowni Państwo

w poniższym załączniku przedstawiamy, zauktualizowane według stanu  na rok 2017, dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Kłodzkiego świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Dane teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowychz terenu Powiatu Kłodzkiego.pdf

cze 08
SKUTECZNE I PROFESJONALNE USŁUGI SPOŁECZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

      W poniższym załączniku przedstawiamy Państwu program projektu SKUTECZNE I PROFESJONALNE USŁUGI SPOŁECZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ realizowanego przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. wraz z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich i Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem oferowanego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.


Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością.pdf

maj 08
Projekt: ,, RODZINA PONAD WSZYSTKO”
​          
18157555_1427405530653056_715229038538695393_n.jpg
  W dniu 28.04.2017r. w godzinach popołudniowych rozpoczął się cykl spotkań integracyjnych w ramach projektu  ,, RODZINA  PONAD WSZYSTKO" organizowanych przez asystenta rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko- Agnieszkę ŁuszczkiProjekt  związany jest  z integracją rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Kłodzko. Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie w członkach rodziny poczucia wartości, sprawczości, motywacji do działania a także integracja ich, wzmacnianie pozytywnej więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi. Pierwsze spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się rodzin, przełamania wewnętrznych oporów, ograniczeń. W trakcie spotkania okazało się, że wspólna zabawa, ćwiczenia ruchowe mogą być czymś przyjemnym, wywołującym uśmiech na twarzach zarówno rodziców jak i dzieci. Po wysiłku ruchowym przyszedł czas na słodki poczęstunek i swobodną zabawę. W czasie kiedy dzieci bawiły się pod czujnym okiem wolontariuszek rodzice uczestniczyli w pogadance dotyczącej wychowywania dzieci.     18157239_1427416203985322_8142936665097612933_n.jpg  Wszystkie te działania możliwe były dzięki uprzejmości Mistrza Krystiana  Kmiecińskiego, który  przeprowadził zajęcia ruchowe i zadbał o to abyśmy wszyscy czuli się  dobrze w sali należącej do Stowarzyszenia Koreańskich Sztuk Walki ,,Harmonia Qi" w której dzięki jego uprzejmości mogą odbywać się nasze spotkania. Ogromnym wsparciem naszych działań były też Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku wraz z opiekunem Panią Magdaleną Lasek. Należy też wspomnieć o Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym ,,Kajzerka", który zasponsorował nam słodkie bułeczki. Dzięki współpracy tych wszystkich osób      możliwa jest realizacja działań, które mogą w pozytywny sposób wpłynąć na życie wielu ludzi. Przywracając rodzinie wiarę we własne możliwości tworzy się fundament pod odbudowywanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. 18157995_1427407627319513_7746341411016477746_n.jpg

Następne spotkanie integracyjne odbędzie się pod koniec maja 2017r.

18119601_1427413690652240_1475006966555374055_n.jpg18157142_1427409397319336_8498737093983051818_n.jpg18157382_1427411727319103_1142829891635797549_n.jpg

18157580_1427408483986094_8889530815181096953_n.jpg 18194779_1427415933985349_5062453627092496423_n.jpg
18222431_1427418770651732_1111146719500094583_n.jpg

kwi 28
ZAPYTANIE CENOWE

​W związku z realizacją projektu „Nowe Perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne Fundacja „Razem” zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku do 20 tyś. netto.​ W poniższym załączniku przedstawiamy Państwu pełne zapytanie cenowe.

Zapytanie cenowe- doradca- projekt.pdf


 

kwi 20
„NOWE PERSPEKTYWY” nr WND-RPDS.09.01.01-02-0037/16

Miejsce formy wsparcia: Krosnowice 186

 

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych"

Grupa 1:  19, 20 i 21.04.2017r.

Grupa 2: 24, 25 i 26.04.2017r.

Trenerzy: Robert Jaworski, Marcin Sobaszek

 

„Grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych"

Grupa 1:  05, 08 i 09.05.2017r.

Grupa 2: 10, 11 i 12.05.2017r.

Trenerzy: Joanna Karasiewicz, Wiesław Zalas

​ 

kwi 20
Zapytanie ofertowe 1/2017

Kłodzko dnia 25-04-2017 r.

Zaytanie ofertowe zostało anulowane

Zapytanie ofertowe 1-2017..pdf

kwi 06
,, RODZINA PONAD WSZYSTKO”

Rodzina ponad wszystko.jpg


1.Tytuł projektu: ,, RODZINA  PONAD WSZYSTKO"         
Projekt  związany jest  z integracją rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Kłodzko. Celem działań asystenta rodziny jest pomoc rodzinom przeżywającym trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Asystent rodziny współpracuje z pracownikami różnych instytucji  pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny a przede wszystkim po to, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie. Kłopoty rodzin często biorą się z utrwalonej postawy wyuczonej bezradności. Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie w członkach rodziny poczucia wartości, sprawczości, motywacji do działania a także integracja ich, wzmacnianie pozytywnej więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi. Przywracając rodzinie wiarę we własne możliwości tworzy się fundament pod odbudowywanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. Udział członków rodziny w spotkaniach projektowych będzie  też okazją do poznania przez rodziców różnych sposobów spędzania wolnego czasu z dziećmi oraz możliwością zapoznania się z  fachowymi informacjami na temat opieki i wychowywania dzieci.

2.Beneficjenci projektu:

Projekt skierowany jest do rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
( łącznie ok. 30 osób). 
Wybór grupy docelowej wynika z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko i jest związany z realizacją przez Gminę Kłodzko założeń ustawy  o Wspieraniu Rodziny i Systemie  Pieczy Zastępczej.

3.Realizator  projektu:  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
Asystent rodziny   - Agnieszka Łuszczki.                                                                                                St. pracownik socjalny  - Małgorzata Skibińska.                                                                       Kierownik  - Małgorzata Pajor- Pijanowska
    
 4. Partnerzy:

* Stowarzyszenie Koreańskich Sztuk Walki ,,Harmonia Qi" Kłodzko.
*  Pan Krystian  Kmieciński –trener Stowarzyszenia Koreańskich Sztuk Walki ,,Harmonia  Qi".
* Pan Mieczysław Krombach – fotograf.
* Wolontariusze z Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku wraz z opiekunem  Panią    Magdaleną Lasek.

 

5.Termin i miejsce realizacji projektu:

Projekt  będzie realizowane w okresie od: 01.03.2017r. do 30.07.2017r.
Spotkania z rodzinami odbywać się będą w Sali Stowarzyszenia Koreańskich Sztuk Walki ,,Harmonia Qi" w Kłodzku ul. St. Okrzei 14.

6.Cel główny i cele szczegółowe projektu.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest ukazanie rodzinom możliwości wartościowego i twórczego spędzenia czasu wolnego poprzez aktywny udział w spotkaniu, angażowaniu się w integracyjne zabawy ruchowe wszystkich członków rodziny.

Cele szczegółowe:

 * budowanie więzi i pozytywnych relacji między członkami rodzin
 *  integracja dziecka z bliskimi w atmosferze radosnej zabawy
 * wzmocnienie w członkach rodziny  poczucia wartości, sprawczości
 *  przywracanie rodzinie wiary we własne możliwości
 * możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności na temat opieki i wychowywania dzieci

7. Działania:

Projekt obejmuje cykl trzech spotkań rodzin z asystentem rodziny i innymi osobami zaangażowanymi w jego realizację,  a także wyjazd integracyjny dzieci z rodzicami i wolontariuszami na wycieczkę     do ZOO we Wrocławiu. W trakcie spotkań odbędą się zajęcia ruchowe dla rodziców i dzieci, a także pogadanki edukacyjno- informacyjne z rodzicami. W zajęciach z dziećmi i w opiece nad nimi podczas wycieczki  pomagać będą wolontariusze.

 Działania w projekcieOsoby odpowiedzialneTermin
1.Rekrutacja uczestników projektuAsystent rodziny - Agnieszka Łuszczki01.03.2017-15.03.2017
2.Udostępnienie i przygotowanie sali

Trener - Krystian Kmieciński

( nieodpłatnie)

 
3.Przygotowanie i dostarczenie zaproszeń dla rodzinAsystent rodziny - Agnieszka Łuszczki15.03.2017r.-31.03.2017
4.

 Zorganizowanie zakupu niezbędnych produktów na spotkania i wycieczkę, przyborów sportowych oraz suchego prowiantu, a także ramek  na pamiątkowe zdjęcia

 

St. pracownik socjalny - Małgorzata Skibińska

Asystent rodziny - Agnieszka Łuszczki

Przed każdym spotkaniem
5.Prowadzenie szkolenia dla rodziców

Kierownik Ośrodka - Małgorzata Pajor- Pijanowska ( nieodpłatnie)

Asystent rodziny - Agnieszka Łuszczki ( nieodpłatnie)

28.04.2017r.

26.05.2017r.

19.06.2017r.

6.Organizacja i prowadzenie zajęć ruchowych i zabaw  dla dzieci i rodzicówTrener-  Krystian Kmieciński z pomocą wolontariuszy z Gimnazjum Publicznego i ich opiekun -  Pani Magdalena Lasek, st. pracownik socjalny -  Małgorzata Skibińska          ( nieodpłatnie)W trakcie każdego spotkania
7.Wykonanie zdjęć ze spotkańFotograf - Pan Mieczysław Krombach (nieodpłatnie)W trakcie spotkań
8.Wywołanie zdjęć i przygotowanie z nich prezentów dla rodzin

Asystent rodziny- Agnieszka Łuszczki

Trener - Krystian Kmieciński

22.04.2017r-25.05. 2017r.
9.Organizacja wycieczki edukacyjnej do ZOO we Wrocławiu( wynajęcie autokaru, rezerwacja biletów wstępu)Asystent rodziny - Agnieszka ŁuszczkiLipiec 2017r.
10.Pomoc w opiece nad dziećmi w czasie wycieczkiWolontariusze z Gimnazjum Publicznego w Kłodzku wraz z opiekunem – Panią Magdaleną LasekLipiec 2017r.
11.Rozliczenie wydatków projektu

Asystent rodziny - Agnieszka Łuszczki

Kierownik Ośrodka - Małgorzata Pajor- Pijanowska

Sierpień 2017r.​
mar 20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- pracownik socjalny
mar 16
Oddaj 1 % Podatku dla Frania

Franciszek Skawina.bmp

mar 09
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt!

sirr.pl

  Stowarzyszenie Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać bezpłatne wsparcie i wydatnie poprawić jakość życia - swoją i swojej rodziny. 

Działania Stowarzyszenia obejmują szereg bezpłatnych działań - świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich, teleopiekę, wsparcie dla opiekunów faktycznych. Dodatkowo przeszkoleni zostaną asystenci i kandydaci na asystentów/opiekunów osób z niepełnosprawnością, uczestnicy wyposażeni zostaną w nowe kwalifikacje i oferty pracy.

​  W poniższym załączniku zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją o projekcie.

INFORMACJA O PROJEKCIE.pdf


1 - 10Next