Skip Navigation Linksewnioski

empatialogo.jpg 
​​złóż wniosekSerwis emp@tia umożliwia wypełnienie wniosku z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
Od dnia 1 kwietnia 2016 r. możliwe będzie złożenie drogą elektroniczną do naszego ośrodka wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+.
 
Obszary zabezpieczenia społecznego, w ramach którego można przesłać wnioski elektroniczne:
 1. Fundusz Alimentacyjny
  1. ​FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  2. FA-2 Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
  3. ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy​
  4. ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płaności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie)
  5. ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej
  6. ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia
 2. Karta Dużej Rodziny
  1. KDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
 3. Pomoc Społeczna
  1. PS-1 Wniosek o przyznanie pomocy społecznej
  2. PS-2 Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej
  3. PS-3 Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie
  4. ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy​
  5. ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płaności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie)
  6. ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej
  7. ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia
 4. Świadczenia Rodzinne
  1. SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  2. SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  3. SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  4. SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  5. SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  6. SR-6 Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r.o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.)
  7. SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
  8. ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy​
  9. ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płaności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie)
  10. ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej
  11. ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia


​