Skip Navigation LinksPliki-do-pobrania-FA

Pliki do pobrania - Fundusz alimentacyjny

 

Formurmularze w formacie PDF

  1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
  2. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o ztyczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  3.  Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Formurmularze aktywne w formacie PDF

  1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.