Skip Navigation LinksPliki-do-pobrania-PS

Pliki do pobrania - Pomoc społeczna

 

Formularze:

 

Przepisy prawa:

Obowiązujące akty prawne

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.
  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2004 nr 64, poz.593) - tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2013, poz.182)

Uchawały Rady Gminy Kłodzko:

 

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z pomocy społecznej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.