Skip Navigation LinksPraca-socjalna

​Praca socjalna             

 

Praca socjalna świadczona jest przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

 1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
 2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Rejony działa pracowników socjalnych

 

REJON I

Miejscowości:

 1. Szalejów Dolny
 2. Szalejów Górny
 3. Kamieniec
 4. Ruszowice
 5. Roszyce

Dyżury:

 1. Szalejów Dolny - świetlica
   • pierwszy poniedziałek miesiąca, godziny: 10.00 - 12.00
 2. Szalejów Górny - świetlica
   • drugi poniedziałek miesiąca, godziny:10.00 - 12.00
 3. Roszyce - świetlica
   • drugi wtorek miesiąca, godziny: 11.00 - 12.00

 Pracownik socjalny:

 1. Monika Marciniak

REJON II

Miejscowości:

 1. Ołdrzychowice Kłodzkie
  • z wyłączeniem ulic:
   • Osiedlowej
   • Krótkiej
   • Fabrycznej

Dyżury:

 1. Ołdrzychowice Kłodzkie - Gminny Ośrodek Kultury
   • każdy wtorek miesiąca, godziny: 10.00 - 13.00

 

 Pracownik socjalny:

 1. Ewa Biela

REJON III

Miejscowości:

 1. Krosnowice
  • bez starego osiedla z wyłączeniem ulic:
   • Sportowej
   • Fabrycznej
   • Włókienniczej
   • Wodnej
   • Kwiatowej
   • Słonecznej
 2. Starków

Dyżury:

 1. Krosnowice - Podhalanka
   • każdy środa miesiąca, godziny: 10.00 - 13.30

 

 Pracownik socjalny:

 1. Ewa Stępkowska

REJON IV

Miejscowości:

 1. Jaszkowa Dolna
 2. Jaszkowa Górna
 3. Droszków
 4. Kolonia Gaj

Dyżury:

 1. Jaszkowa Dolna - świetlica
   • pierwszy poniedziałek miesiąca, godziny: 13.00 - 14.00

 Pracownik socjalny:

 1. Małgorzata Skibińska

REJON V

Miejscowości:

 1. Wojbórz
 2. Wilcza
 3. Łączna
 4. Bierkowice

Dyżury:

 1. Wojbórz - biblioteka
   • pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, godziny: 10.00 - 12.00
 2. Bierkowice - biblioteka
   • pierwszy wtorek miesiąca, godziny:10.30 - 12.00

 Pracownik socjalny:

 1. Aneta Kwiatkowska

REJON VI

Miejscowości:

 1. Wojciechowice
 2. Podzamek
 3. Boguszyn
 4. Morzyszów
 5. Młynów
 6. Podtynie
 7. Ławica
 8. Ścinawica

Dyżury:

 1. Wociechowice - biblioteka
   • każdy czwartek miesiąca, godziny: 12.00 - 14.00
 2. Ławica - świetlica
   • pierwsza środa miesiąca, godziny: 10.00 - 11.00
 3. Boguszyn - świetlica
   • pierwsza środa miesiąca, godziny: 13.00 - 14.00

 Pracownik socjalny:

 1. Joanna Węcławowicz

REJON VII

Miejscowości:

 1. Krosnowice - stare osiedle
  • ulice:
   • Sportowa
   • Fabryczna
   • Włókiennicza
   • Wodna
   • Kwiatowa
   • Słoneczna
 2. Żelazno
 3. Marcinów
 4. Rogówek
 5. Romanowo
 6. Ołdrzychowice Kłodzkie
  • ulice:
   • Osiedlowa
   • Krótka
   • Fabryczna

Dyżury:

 1. Krosnowice - biblioteka
   • każda środa miesiąca, godziny: 11.30 - 13.30
 2. Żelazno - szkoła
   • pierwszy wtorek miesiąca, godziny: 13.30 - 14.30

 Pracownik socjalny:

 1. Edyta Tomaszewska

REJON VIII

Miejscowości:

 1. Stary Wielisław
 2. Święcko
 3. Gorzuchów
 4. Piszkowice
 5. Mikowiece
 6. Korytów
 7. Gołogłowy
 8. Jaszkówka

Dyżury:

 1. Piszkowice - świetlica
   • drugi poniedziałek miesiąca, godziny: 11.00 - 13.00
 2. Stary Wielisław - świetlica
   • drugi wtorek miesiąca, godziny: 10.00 - 12.00

 Pracownik socjalny:

 1. Agnieszka Łuszczki