Skip Navigation LinksprojektNWrekrutacja

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REKRUTACJA​​

 

Przeprowadzenie rekrutacji odbywa się na podstawie formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami. Informacje dotyczące naboru na wszystkie formy wsparcia  (regulamin) wraz z formularzami są umieszczone w siedzibie Lidera, Partnera oraz PUP.

Etapy rekrutacji

 1. Edycje
  1. I edycja IX 2016 – X 2016
   1. ​sołectwa Gminy Kłodzko: Bierkowice, Gołogłowy, Święcko, Gorzuchów, Piszkowice, Korytów, Wojciechowice, Ławica, Ścinawica, Młynów, Podtynie, Morzyszów
  2. II edycja III-IV 2017
   1. sołectwa Gminy Kłodzko: Krosnowice, Stary Wielisław, Jaszkówka, Podzamek, Boguszyn, Starkw
  3. III edycja VII - VIII 2017
   1. sołectwa Gminy Kłodzko: Ołdrzychowice Kłodzkie, Żelazno, Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Górna, Kolonia Gaj, Rogówek, Romanowo
 2. Zgłoszenia do projektu poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy  wraz z kompletem załączników
 3. Weryfikacja formularzy na podstawie przynależności do grupy docelowej
  kryteria formalne:
  1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem .społecznym (min.1 przesłanka wykluczenia a w przypadku os. bezrobotnych inna niż bezrobocie przesłanka) w tym os. bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
  2. zamieszkałe zgodnie z kodeksem cywilnym na obszarze gminy Kłodzko
 4. Kryteria formalne oceniane systemem zero-jedynkowym, tj. spełnia, nie spełnia. W przypadku wystąpienia odpowiedzi negatywnej uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w projekcie.