Skip Navigation LinksStypendia

 Podreczniki.gifStypendia socjalne

Zasady udzielania pomocy mtaerialnej o charkaterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko określa uchwała Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lipca 2015 r. nr 90/VII/2105 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uszniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko".

Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania ​stypendium szkolnego oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

​Regulamin w zależności od sytuacji materialnej rodziny wprowadza różne kwoty wysokości stypendium miesięcznie:

  1. przy mi​esięczne​​j wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł netto - wysokość stypendium wynosi od 120% do 140 % kwoty zasiłku rodzinnego
  2. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto do 350 zł netto - wysokość stypendium wynosi od 110 % do 120 % kwoty zasiłku rodzinnego;
  3. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 350 zł netto do kryterium dochodowego określonego w odrębnych przepisach - wysokość stypendium wynosi od 80% do 110 % kwoty zasiłku rodzinnego.

Jednocześnie regulamin określa formy pomocy pomocy rzeczowej lub jej refundacji połączonej z obowiązkiem przedłożenia oryginałów faktur lub imiennych dowodów zakupu:

  1. podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, poradników związanych z edukacją ucznia oraz podobnych wydawnictw,
  2. przyborów szkolnych np. zeszyty, piórniki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, nożyczki i inne artykuły szkolne,
  3. tornistrów, obuwia sportowego i strojów na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę, np. fartuchy, rękawice ochronne, mundurków i strojów galowych,
  4. sprzętu muzycznego dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych,
  5. sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych,
  6. sprzętu umożliwiającego rozwijanie zainteresowań w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań,
  7. komputerów, oprogramowania, części do komputerów, tuszu do drukarek oraz innych podobnych artykułów,


Do pobrania:

Uchwała nr 90/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakt​erze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko, (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 3184)

Wnioski:

wniosek na stypendium - druk w formacie pdf

wniosek na stypendium - druk w formacie docx

wniosek - zasiłek szkolny - druk w formacie pdf

wniosek - zasiłek szkolny - druk w formacie docx

​​