Skip Navigation Linksdodatek-z-tytułu-kształcenia-i-rehabilitacji-dziecka-niepełnosprawnego

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

To dodatek dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka oraz niepełnosprawnych osób uczących się na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ich rehabilitacją i kształceniem.
 

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

 1. na dziecko do 5 roku życia
  1. 80 zł miesięcznie od 01-11-2015 do 31-10-2016 r.
  2. 90 zł miesięcznie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.
  3. 100 zł miesięcznie od 01-11-2017 r..
 1. na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia
  1. 100 zł miesięcznie od 01-11-2015 do 31-10-2016 r.
  2. 110 zł miesięcznie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.
  3. 120 ​zł miesięcznie od 01-11-2017 r..


 

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                      

 1. mamie albo tacie dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
 3. opiekunowi prawnemu dziecka,
 4. osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.

 

Przysługuje na dziecko:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia przez nie 16 lat

lub

 • z orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, również po skończeniu 16 lat, ale maksymalnie do ukończenia 24 roku życia.

Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

 • mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.

J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do wniosku trzeba dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka.

 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym w terminie jego wypłaty.

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego