Skip Navigation Linksdodatek-z-tytułu-podjęcia-przez-dziecko-nauki-w-szkole-poza-miejscem-zamieszkania

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej lub zamieszkania w miejscowości, w której się ona znajduje.

 

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

 • na dziecko w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła.
  • 105 zł miesięcznie od 01-11-2015 do 31-10-2016 r.
  • 113 zł miesięcznie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.
  • 120 zł miesięcznie od 01-11-2017 r..

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że w tym przypadku dodatek ten nie będzie przysługiwać, jeżeli dziecko nie jest tymczasowo zameldowane w bursie, internacie (lub innym miejscu) w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, innej niż miejscowość stałego zamieszkania.

 

 • na dziecko – w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania.
  • 63 zł miesięcznie od 01-11-2015 do 31-10-2016 r.
  • 69 zł miesięcznie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.
  • 75 zł miesięcznie od 01-11-2017 r..


 


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                    

 1. mamie albo tacie dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
 3. opiekunowi prawnemu dziecka,
 4. osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.

    

O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S  

Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

 • mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.

J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku trzeba dołączyć:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (nie dotyczy to oczywiście przypadku dojazdu do szkoły ze swojego miejsca zamieszkania).

 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od września do czerwca następnego roku kalendarzowego) w terminie wypłaty zasiłku rodzinnego.

​Inne dodatki do zasiłku rodzinnego