Skip Navigation Linksdodatek-z-tytułu-rozpoczęcia-roku-szkolnego

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

To dodatek  dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w „zerówce".  
 

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  • 100 zł na dziecko, raz w roku szkolnym


 

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                      

  1. mamie albo tacie dziecka,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka).
  3. opiekunowi prawnemu dziecka,
  4. osobie uczącej się.

 

Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli

  • mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.


J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego trzeba złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w „zerówce".


 

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacany jest raz w roku.

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego