Skip Navigation Linksdodatek-z-tytułu-wychowywania-dziecka-w-rodzinie-wielodzietnej

​dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

To dodatek dla rodziców lub opiekunów na dzieci wychowywane w rodzinie wielodzietnej, a więc takiej, w której jest ich więcej niż dwoje.

 

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

 • na dziecko
  • 90 zł miesięcznie od 01-11-2015 do 31-10-2016 r.
  • 95 zł miesięcznie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.
  • 100 zł miesięcznie od 01-11-2017 r..

 

UWAGA!

Dodatek przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                      

 1. mamie albo tacie dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
 3. opiekunowi prawnemu dziecka


Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

 • mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.


 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym w terminie jego wypłaty.

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego