Skip Navigation LinksDokumenty-zaswiadczajace-o-dochodzie-SR

Dokumenty zaświadczające o dochodzie

 

Podstawowy DOCHÓD oznacza tutaj przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.


Dokumenty zaświadczające o dochodzie:

 1. wydane przez Państwa urząd skarbowy zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, jeżeli jednak członkowie Państwa rodziny rozliczają się np. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, osiągają dochód niepodlegający opodatkowaniu lub też dochód z gospodarstwa rolnego, będą Państwo potrzebować innych dokumentów:
   • jeśli członkowie Państwa rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego potrzebne będzie ich oświadczenie o wysokości takiego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   • jeśli członkowie Państwa rodziny uzyskali dochód niepodlegający opodatkowaniu – przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego potrzebne będzie ich oświadczenie o wysokości takiego dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   • jeśli członkowie Państwa rodziny osiągają dochody z gospodarstwa rolnego – przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego potrzebne będzie ich oświadczenie lub zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   • jeśli członkowie Państwa rodziny są zobowiązani do płacenia alimentów na osobę spoza rodziny – potrzebne będą dokumenty potwierdzające obowiązek alimentacyjny i potwierdzenie zapłaconych alimentów,
   • jeśli członkowie Państwa rodziny mają przyznane prawo do alimentów, ale nie otrzymują ich w wysokości zasądzonej lub ustalonej w ugodzie sądowej – potrzebne będą: kopia odpisu wyroku sądu przyznającego alimenty na rzecz osób w Państwa rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przelewy pieniężne potwierdzające faktyczną wysokość otrzymanych alimentów. Jeśli natomiast członkowie Państwa rodziny, pomimo przyznanego prawa do alimentów, w ogóle ich nie otrzymują od osób, które są zobowiązane do ich płacenia – potrzebne będzie zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji tych alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 1. zaświadczenie lub pisemne oświadczenie osoby o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie, że się ich nie odprowadza.