Skip Navigation Linksdodatek-z-tytulu-urodzenia-dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 

To dodatek dla rodziców, którym urodziło się dziecko oraz opiekunów, którzy dziecko adoptowali, posiadających prawo do zasiłku rodzinnego.

 

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  • 1.000 zł jednorazowo
     

WAŻNE!

Przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane w trakcie tej samej procedury adopcji).


 

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                      

  1. mamie lub tacie dziecka,
  2. opiekunowi prawnemu dziecka,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dodatek nie został przyznany jego rodzicom lub opiekunowi prawnemu.

Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

  • mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego,
  • mama dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną (warunek ten nie dotyczy oczywiście osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowały).

 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć nie później niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia.

Zasada ta dotyczy również rodziców, którzy dziecko adoptowali, jego opiekunów prawnych oraz faktycznych.

Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka do wniosku trzeba dołączyć:

zaświadczenie o pozostawaniu mamy dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (punkt ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowały).
 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka wypłacany jest jednorazowo.

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego