Skip Navigation LinksKryterium-dochodowe-SR

​Kryterium dochodowe​

Warunkiem przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego.

Świadczenia takie otrzymają Państwo, jeżeli:

 • miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty:
  • 674w przeliczeniu na osobę w okresie 01-11-2015 do 31-10-2017.
  • 754 zł w przeliczeniu na osobę w okresie 01-11-2017.

Natomiast w przypadku gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:

 • miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza kwoty:
  • 764 w przeliczeniu na osobę w okresie 01-11-2015 do 31-10-2017​.
  • 844 zł w przeliczeniu na osobę w okresie 01-11-2017.

 

JAK OBLICZYĆ DOCHÓD

1.

Jeśli uzyskaliście Państwo dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie – wówczas otrzymają Państwo wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

2.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że:

 • z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. W 2013 r. było to 2.869 zł, tj. 239,08 zł miesięcznie.

Do powierzchni gospodarstwa wlicza się również obszary rolne oddane  w dzierżawę. Dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się w wówczas o zapłacony czynsz z tytułu takiej dzierżawy.

WAŻNE:

Prosimy pamiętać, że dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze należy sumować.

UWAGA:

Prosimy pamiętać, iż każda sytuacja dochodowa ustalana jest indywidulanie dla każd​ej rodziny co może wiązać się z innym sposobem ustalania dochodu oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów.