Skip Navigation LinksZAPYTANIE-OFERTOWE-TRENINGU--KOMPETENCJI-I-UMIEJĘTNOŚCI-SPOŁECZNYCH-lipiec-2014

​ZAPYTANIE OFERTOWE

Jaszkowa Górna, 11 czerwca 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Kłodzko

Jaszkowa Górna 71

57-300 Kłodzko

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAMAWIAJĄCY  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko z/s w Jaszkowej Górnej 71

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: : obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie  szkolenia

w zakresie   TRENINGU  KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH      DLA  MAX. 17 – OSOBOWEJ GRUPY  z problemami   opiekuńczo-wychowawczymi , tj. dla rodziców  biologicznych  dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i  rodziców zagrożonych ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

  

Program szkolenia  obejmuje między innymi: rozwój umiejętności i kompetencji rodzicielskich, rola matki i ojca w rodzinie, porozumienie bez przemocy, funkcjonowanie dziecka na różnych etapach rozwoju, rozwój jego umiejętności i samodzielności, wzmacnianie i karanie, nawiązanie współpracy z dzieckiem, modyfikowanie zachowań dziecka, zasady i normy rodzinne, odpowiedzialność za poczęcie dziecka.

 

TERMIN REALIZACJI  SZKOLENIA:  01.07.2014r. – 31.07.2014r.

 

WYMAGANIA WZGLĘDEM OFERENTA: Oferent powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawniające  do  prowadzenia tego typu szkoleń, poparte  minimum rocznym doświadczeniem.

 

OCENA  OFERT będzie dokonana  w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki w oparciu o zaoferowaną cenę, metodykę spotkań,  kwalifikacje i doświadczenie.

 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie , pocztą, pocztą elektroniczną na adres  ops-gk@wp.pl   lub faksem pod nr 746470054,  do dnia 25.06.2014r. godz. 1400 .

 

 

    Sprawę prowadzi - Nina Michalak

 

Dyplomowany Asystent rodziny,

st. specjalista pracy socjalnej